Paris: Hội Thanh Niên Việt Nam vận động thả Ls. Nguyễn Văn Đài

- Quảng Cáo -

Không ai có thể bị giam giữ vì bày tỏ quan điểm ý kiến một cách tự do. Hỗ trợ cho viêc điều này, Thanh niên Việt nam ở Paris đang vận động thu thập chữ ký cộng đồng quốc tế đòi nhà cầm quyền Hà Nội trả tự do ngay cho hai blogger Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà, cùng với hơn 140 tù nhân lương tâm hiện đang còn bị giam giữ trong tù tại Việt Nam

Hãy hổ trợ công tác này của những thanh niên trẻ VN, bắng cách vận động chữ ký bạn hữu ngoại quốc,  cùng ký vào Thỉnh nguyện thư tại địa chỉ dưới đây:

https://www.change.org/p/free-human-rights-lawyer-nguyen-van-dai?

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here