Ts Lê Đăng Doanh : Hiệp định TPP sẽ góp phần cải cách thể chế ở Việt Nam

- Quảng Cáo -

LDDoanh_2

Việt Nam và Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ đã được 20 năm. Một trong  những thành tựu nổi bật ghi nhận mối quan hệ Việt – Mỹ trong 20 năm qua đó là lĩnh vực thương mại. Giá trị xuất nhập khẩu giữa hai nước ngày càng gia  tăng. Đặc biệt trong một thời gian ngắn nữa khi Hiệp định TPP được ký kết, hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ sẽ tăng mạnh, tạo nhiều việc làm cho xã hội. Hiệp định TPP cũng sẽ góp phần thúc đẩy công cuộc cải cách thể chế ở Việt Nam.

Tiến sĩ Lê Đăng Doanh đã đánh giá một số thành quả về quan hệ kinh tế, thương mại  Việt – Mỹ 20 năm bình thường hóa quan hệ qua cuộc phỏng vấn do phóng viên Trần Quang Thành thức hiện.

Nội dung như sau mời quí vị  cùng nghe.

- Quảng Cáo -

 

 

 

 

 

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here