Phe dân chủ Hồng Kông sẽ phủ quyết dự luật bầu cử do Bắc Kinh chỉ đạo

0
- Quảng Cáo -

Các dân biểu Hồng Kông thuộc phe dân chủ tuyên bố sẽ làm thất bại kế hoạch khống chế chính trị của Bắc Kinh . Cuộc họp được gọi là « cơ hội cuối cùng » tại Thẩm Quyến hôm 31/05 vừa qua với phái đoàn Hoa lục về dự luật bầu cử đã kết thúc trong bế tắc.

Theo Dự luật bầu cử lãnh đạo Hồng Kông được Bắc Kinh ủng hộ, lần đầu tiên toàn thể cử tri bán đảo được quyền tham gia theo lối phổ thông đầu phiếu. Đây là một bước cải cách quan trọng vì từ khi trở về quyền quản lý của chính quyền Trung Quốc, chức vụ « lãnh đạo đặc khu hành chánh » do lá phiếu của 1200 đại cử tri định đoạt.

Tuy nhiên, bên cạnh thay đổi tích cực này, dự luật bầu cử giới hạn chỉ có « ba ứng cử viên là tối đa và tất cả phải được sự đồng ý của đảng Cộng sản Trung Quốc ». Chính điều kiện trói buộc này, bị phong trào dân chủ Hồng Kông lên án là phản dân chủ, là chốt chận làm tình hình bế tắc và gây ra một làn sóng biểu tình chiếm lĩnh thành phố suốt gần hai tháng vào năm 2014.

Ngày chủ nhật 31/05, toàn thể 14 nghị sĩ dân chủ đã đi gặp đại diện của chính quyền Hoa lục tại Thẩm Quyến. Nhưng sau bốn giờ đàm phán, phía Trung Quốc vẫn khăng khăng đặt điều kiện phải « tuân thủ đường lối của đảng Cộng sản ».

- Quảng Cáo -

Trước bế tắc này, 14 dân biểu dân chủ cho biết chỉ còn giải pháp cuối cùng là « phủ quyết » dự luật.

Trong nghị viện Hồng Kông, số dân biểu theo phe Bắc Kinh chiếm đa số với 27 người. Phe đối lập tuy chỉ có 14 dân biểu, nhưng đủ tỷ lệ để bác bỏ một dự luật.

Dự luật cải cách bầu cử sẽ được đưa ra Nghị viện biểu quyết trong tháng 6/2015.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here