Giác Ngộ

- Quảng Cáo -

giacngoCó một vị cao tăng đắc đạo kia, là một người nữa đời xuất gia. Từ ngày quyết chí tu hành, ông đã đi tu ở một thiền tự thanh tịnh rất xa quê nhà. Đó là một điều cần thiết cho một người hằng mong muốn có được sự yên tĩnh trong tâm hồn để học đạo. Nhà sư là một người học thức uyên bác, có đạo hành rất cao. Ông đã dịch và chú giải rất nhiều kinh điển. Giáo lý của ông đơn giản nhưng thực tiễn, cho nên tín đồ dễ cảm thông và chấp nhận, vì vậy mà số đệ tử đi theo ông để tu luyện ngày càng đông…

 

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here