Đặc tính cách mạng Đông Âu khác với Á Châu?

- Quảng Cáo -

Ngày mồng 9 tháng 11 năm 2014 vừa qua, đánh dấu đúng 25 năm ngày Bức Tường Bá Linh sụp đổ vào ngày 9 tháng 11 năm 1989, dẫn đến sự cáo chung các chế độ độc tài Cộng sản tại Đông Âu và đế quốc Liên Xô trong các năm 1990 và 1991. Sự sụp đổ bức tường Bá Linh ngăn chia Đông và Tây Đức cũng đã chấm dứt cuộc chiến tranh lạnh giữa hai khối Cộng sản và Tư Bản.

Mutzurfreiheit_400x300

Trong ¼ thế kỷ vừa qua, Đông Âu đã thay đổi rất nhiều kể từ khi thoát khỏi ách độc tài Cộng sản. Làn sóng dân chủ hóa Đông Âu cũng đã tạo ra những cuộc cách mạng Màu lần lượt xảy ra tại Trung Á vào đầu thập niên 2000 và tại Bắc Phi vào năm 2011. Nhưng tiếc thay chủ nghĩa Mác Lênin vẫn còn đeo dai dẳng tại 4 quốc gia Trung Quốc, Việt Nam, Cuba và Bắc Triều Tiên. Tại sao làn sóng Đông Âu bị khựng lại ở các quốc gia này, phải chăng những đặc tính của Đông Âu khác với các nước Á Châu. Để tìm hiểu vấn đề này, xin mời quý thính giả theo dõi phần nhận định sau đây của ông Lý Thái Hùng, Tổng bí thư đảng Việt Tân trong chương trình phát thanh hôm nay.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here