Nguyễn Hoàng Thanh Tâm gặp Đại Diện SV Hồng Kông

- Quảng Cáo -

Một thanh niên Việt Nam có thành tích hoạt động nhiều năm tại Úc Châu gặp gỡ đại diên sinh viên tại Hông Kông.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here