Tiến sĩ Mai Thanh Truyết nói về vấn đề ô nhiễm – nguy hiểm khi xử dụng thuốc diệt sâu

- Quảng Cáo -

“Những loại thuốc kích thích tố tăng trưởng hay thuốc trừ sâu rầy, gọi chung là thuốc bảo vệ… Khi mà nó tác dụng lên cây cỏ thì nó đã đi sâu vào trong đất trong nước, xâm nhập vào trong lá, trong hoa, trong củ, trong trái, thì cái sự tẩy rửa chỉ giải quyết thông thường mà thôi, nhưng mà nó đã nằm trong các tế bào cây trái hoa lá rồi. Chúng ta đã thấy những trái dưa hấu bên Trung Quốc nằm giữa đồng, nổ tung như lựu đạn nổ, là do thuốc kích thích quá nhiều, nên trái dưa hấu nở (lớn) không kịp, tăng trưởng không kịp nên phải nổ (vỡ) ra…”

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here