Tin Nhanh số 2: Tiếng kêu gào của thân nhân

- Quảng Cáo -

Sau đây là lời chia sẻ của thân nhân 2 anh Hồ Đức Hòa và Nguyễn Văn Duyệt:

Riêng bà Nguyễn Thị Hóa, mẹ của TNYN Phạm Đình Cương, bị cấm vào phòng xử, nên chỉ còn cách kêu gào tên con mình thảm thiết bên ngoài tòa.

Ngọc Hạ, Anh Quyên tường thuật

8 giờ 30 sáng ngày 23/5/2013 (giờ VN)

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here