Sự kiện Nguyễn Phú Trọng – Nguyễn Đắc Kiên trong tiến trình dân chủ hóa đất nước

- Quảng Cáo -

Trong thời gian mấy tuần qua có rất nhiều sự kiện được làng dân báo quan tâm. Ví dụ như Đảng ra lệnh cấm đặt vòng hoa tại một số nơi tại Hà Nội và Sài Gòn để tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh trong trận chiến biện giới phía Bắc với quân xâm lược Trung Quốc. Hay là vụ nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh được đề nghị giải Netizen của Human Right Watch, dành cho những nhà hoạt động mạng, rồi đến vụ sửa đổi hiến pháp…

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here