Sát Thát và Sát Đất

- Quảng Cáo -

Đọc sử đời Trần, khi quân Nguyên sang xâm lấn nước ta, tướng Trần Hưng Đạo đã viết Binh Thư Yếu Lược để rèn luyện quân sĩ. Hịch Tướng Sĩ để khuyên tướng sĩ hết lòng đánh giặc, nên ai cũng thích lên cánh tay…

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here