Phỏng vấn Linh mục Nguyễn Đình Thục từ Vinh về phiên toà xử 14 Thanh Niên Công Giáo

- Quảng Cáo -

Sáng nay, Thứ Ba ngày 8.1.2013, phiên toà ô nhục đối với 14 thanh niên Công Giáo và Tin Lành đã bắt đầu vào lúc 8 giờ, đã có 11 người bị thẩm vấn tại toà, tất cả đều khẳng định mình vô tội. Từ thành phố Vinh, LM Nguyễn Đình Thục đã chia sẻ cùng phóng viên Thụy An.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here