” Việt Nam Tôi Đâu ” của Trần Trung Đạo (phần 2)

- Quảng Cáo -

…nhưng nếu tất cả đều co ro sợ hãi, nếu tất cả đều đứng nhìn e ngại, dân tộc này rồi sẽ ra sao? Chúng ta tiếp nối bài viết Việt Nam Tôi Đâu, câu hỏi của nhiều thế hệ của nhà văn Trần Trung Đạo trong những giây phút Một Thoáng Hương Xưa hôm nay các bạn nhé.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here