Monday, September 25, 2023
Trang chủ Chữ ghi dấu Wumao

Tag: wumao

Mạ Thủ (Dư luận viên)

Nguyễn Tuấn Tôi mới học được một danh từ mới: mạ thủ (罵手). Một cách ngắn gọn, mạ thủ là một kẻ chuyên nghề chửi,...
...
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux