Friday, January 24, 2020
Trang chủ Chữ ghi dấu Thanh-truc

Chữ ghi dấu: thanh-truc

Mạng Xã Hội gây “chướng mắt” đảng và Nhà Nước Việt Nam?

Đáng chú ý là những người “like” như vậy ban đầu họ chỉ like thôi, nhưng rồi sau đó chính họ trở thành những người viết phản biện, nói phản biện và livestream phản biện. Vô hình chung chính họ bước vào và trở thành một thành viên của phong trào dân chủ, nhân quyền và phản biện ở Việt Nam.
...
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux