Monday, August 19, 2019
Trang chủ Chữ ghi dấu Quoc-hoi-khoa-14

Chữ ghi dấu: quoc-hoi-khoa-14

Danh sách 496 đại biểu Quốc Hội khóa XIV

Fb. Nguyễn Tiến Tường| Tôi sẽ nhớ, hoặc lưu lại danh sách 496 đại biểu Quốc Hội khóa XIV lần này bằng thái độ của...

Xác nhận lý lịch ứng cử: Ủy ban xã Vĩnh Quỳnh lo quá hóa liều

Quyền ứng cử là quyền của công dân đã ghi vào Hiến pháp. Ấy thế mà, từ trước đến nay, hễ có ai đứng...
...
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux