Wednesday, May 29, 2024
Trang chủ Chữ ghi dấu Nguyen-viet-tien

Tag: nguyen-viet-tien

Một thứ tư duy bần tiện

Nguyễn Tiến Tường Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến nói rằng thu phí người nuôi bệnh là hợp lý vì sử dụng điện nước của bệnh...

Y Tế: Từ Trưởng tới Phó, ăn hại và đổ vạ

Nếu trên đời này có một dịch vụ mà người nhận sự giúp đỡ biết ơn nhiều nhất thì đó là dịch vụ y...
...
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux