Tuesday, January 21, 2020
Trang chủ Chữ ghi dấu Nguyen-quoc-thuoc

Chữ ghi dấu: nguyen-quoc-thuoc

Lời tâm huyết của Lão Tướng Nguyễn Quốc Thước về “Đặc Khu”

Nhưng lần này thấy sự việc quá hệ trọng liên quan đến sự mất còn sau này đối với đất nước tôi đã có thư, gọi điện (tin nhắn) gửi lên Chủ tịch Quốc hội đề nghị UBTV Quốc hội cân nhắc và đưa ra Quốc hội xem xét một cách thật trách nhiệm đối với vận mệnh đất nước mà nhân dân giao phó
...
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux