Thursday, February 29, 2024
Trang chủ Chữ ghi dấu Mat-dang

Tag: mat-dang

Mất Đảng, mất Chế Độ thì mất Độc Tài, mất Áp Bức …

Ngo Du Trung Tên “người Bắc có lý luận” Nguyễn Phú Trọng “lý luận” rằng: “Nếu để suy thoái mà mất đảng, mất chế độ là...
...
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux