Sunday, April 14, 2024
Trang chủ Chữ ghi dấu Khong-giao

Tag: khong-giao

Trí thức VN và công cuộc đấu tranh cho dân chủ trong hoàn cảnh hiện nay

Cần ý thức thật rõ rệt rằng Đảng Cộng Sản Việt Nam đã hung bạo ở mức tối đa rồi, họ không thể hung bạo hơn nữa. Đừng sợ vì thế mà chính quyền cộng sản sẽ đàn áp mạnh hơn.
...
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux