Thursday, February 29, 2024
Trang chủ Chữ ghi dấu Chinh-sach-4-khong

Tag: chinh-sach-4-khong

Từ cuộc chiến tại Ukraine, nhìn lại chính sách quốc phòng “bốn không” của Việt Nam

Trần Trung Đạo Với tỉ số vượt trội gồm 141 nước kết án Nga và chỉ có 5 nước ủng hộ Nga trong Quyết nghị...

Vấn đề Việt Nam

Đỗ Ngà| ĐCS Việt Nam đối với Trung Cộng là sự sợ sệt, còn đối với Mỹ thì chỉ là đối tác bạn bè. Và...

Chính sách quốc phòng có lợi cho Tàu

Đỗ Ngà| “Muốn có hòa bình thì chuẩn bị chiến tranh” có nghĩa là để đất nước yên ổn thì quân sự phải hùng mạnh....

Chính sách “0 thứ tư“ của quốc phòng VN viết ra cho ai? và với mục đích gì?

Nguyen Ngoc Chu| Chiều ngày 25/11/2019 trong khi các ĐBQH ầm thầm thông qua Quy định miễn thị thực cho người nước ngoài đến các...

Bốn không

Từ Thức| Ba không trong chính sách quốc phòng không đủ, tập đoàn cầm quyền vừa thêm cái KHÔNG thứ tư, quái lạ, nhục nhã...
...
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux