Wednesday, May 22, 2024
Trang chủ Chữ ghi dấu Can-bo-cap-chien-luoc

Tag: can-bo-cap-chien-luoc

‘Cán bộ chiến lược’ thế này thì mạt rồi!

Chỉ nhìn ở góc độ… chính thức, từ trước đến nay, có “gương mặt” nào mà hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam ngưng tô vẽ, để cho… “mốc” rồi đem làm… “củi”, chưa… mài đũng quần trên ghế HV CTQG HCM?

Mất niềm tin vào cách mạng

Chế độ này đã không còn hướng đi và mất cả định hướng khi cứ bám lấy bánh vẽ xã hội chủ nghĩa. Khi kiên định vào một chủ nghĩa không còn sức sống, đảng CSVN cũng đồng thời kiên định vào ngày tan rã của chính mình.

“Cán bộ cấp chiến lược”: Cho ai và để làm gì?

Những người có “khả năng thuyết phục muôn người bằng chính tấm gương về trí tuệ và phẩm hạnh đạo đức của bản thân, làm ngọn cờ dẫn dắt các lực lượng xã hội đi theo, khai thác triệt để nguồn lực và biết trọng dụng nhân tài, thực bồi nguyên khí, chấn diệu hồng đồ để muôn dân ngưỡng vọng và vạn sĩ hàm đan đi theo” cũng chính là những người chọn Đinh La Thăng, Nguyễn Bá Thanh,… cùng làm “lương đống của quốc gia, xã tắc” như mình.
...
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux