Sunday, May 19, 2024
Trang chủ Chữ ghi dấu Bac

Tag: bac

Trung quốc đang mắc nghẹn bởi cục vàng Hồng Kông

Đỗ Ngà| Năm 2014, chính quyền Bắc Kinh bắt đầu đưa ra quy tắc “Đảng cử dân bầu” cho Hồng Kông tựa mô hình Bắc...

“Uncle” và Mậu Thân

Hai ví dụ đó nói lên rằng, uncle là người chủ trương, hoặc chí ít cũng biết trước cuộc "Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân1968" chứ không phải bị hai gã họ Lê gạt khỏi quyền lực, không cho dính gì tới cuộc "nổi dậy", như một số tuyên truyền sau này.
...
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux