Phạt quỳ sám hối

- Quảng Cáo -

Xuân Sơn Võ

Tôi không biết gì về vị tu sĩ này, cho đến khi xem clip ông kêu gọi mọi người không nên quấy rầy Ngài Thích Minh Tuệ. Tôi cảm thấy sự chân tình trong cách nói, trong nội dung ông nói.

Và tôi thật sự cảm thấy phẫn uất khi nhìn tấm hình ông quì trước mấy vị tu sĩ khác. Ngay lúc đó, tôi mới chỉ biết ông là người có phát biểu về Ngài Thích Minh Tuệ hợp tình, hợp đạo lí, đối nghịch với những lời nói đầy tính đố kị, miệt thị Ngài Thích Minh Tuệ, phun ra từ lỗ miệng của tay sư “ba trợn”.

Qua sự việc Thương tọa Thích Minh Đạo bị phạt quì sám hối, và việc ông tự từ nhiệm các chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, người ta lại biết đến ông nhiều hơn. Thì ra ông, cũng như nhiều tu sĩ Phật giáo (và cả Công giáo) khác, đứng ra nuôi các cháu nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt. Một cách dùng tiền cúng dường khác hẳn so với những tay sư “thích cúng dường”, “thích xài sang”, “thích ba trợn”… nhan nhản trong xã hội ngày nay.

- Quảng Cáo -

Khi được biết những gì ông làm, rồi lại biết những gì cái tay sư “ba trợn” thuyết giảng, thì nhìn lại tấm hình ông đang quì trước mặt mấy ông chức sắc của GHPGVN, thấy chua chát hơn là phẫn uất. Từ cách thức xử lí hai sự việc trên, chúng ta đã hiểu cái GHPG Việt Nam là tổ chức như thế nào.

Mong Thượng tọa Thích Minh Đạo được yên để tu hành và hành thiện giúp đời. Tuy nhiên, trong thời mạt này, người tốt, người đàng hoàng, người ngay thẳng, người cương trực… sẽ rất khó sống yên, dù cho trong đạo hay đời./.

- Quảng Cáo -
Xin Giúp Chúng Tôi CHIA XẺ XA THÊM
Bài trướcPháp luật nào cho phép?
Bài kếBuông bỏ
Phòng Trực của Chân Trời Mới Media ở Âu Châu đặt tại Paris, Pháp Quốc.