Mạt pháp

- Quảng Cáo -

Nguyễn Thông

Khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam (ông hàng xóm nhà tôi gọi là giáo hội quốc doanh) còn trưng câu đường lối “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội” thì chính họ đã hủy diệt đạo Phật chứ đâu phải ai phá.

Đã xác định tu hành, sải bước theo lối Phật mà còn lao vào mê muội chính trị chính em, tôn sùng điều hoang tưởng thì có tu ngàn kiếp cũng chẳng bao giờ đạt thành chính quả, về bến giác.

Thương thay cho thứ Phật giáo hình thức mà thiếu căn tu chính đạo ở xứ này.

- Quảng Cáo -

Nhìn cái cảnh đại hội phật không khác gì đại hội đảng, đỏ lòe đỏ loẹt, hoa hoét tùm lum mà chán ặt.

Thông không cào

- Quảng Cáo -