Áo cà sa có làm nên thầy tu?

- Quảng Cáo -

Nguyễn Tấn Thành

Ai đó từng nói, “áo cà sa không làm nên thầy tu”. Chắc chỉ có thể làm nên thầy chùa, vì thầy chùa ở chùa chưa chắc đã là thầy tu.

Giờ thì đã rõ… Đúng là “áo cà sa không làm nên thầy tu”, nhưng có thể làm nên nghề thầy chùa khắm khá, kiếm tiền không khó. Thích… Cúng dường, Thích… Giải hạn, Thích… Trục vong (oan gia trái chủ) v.v… Là vài trong những ví dụ.

Tuy vậy, câu chuyện áo cà sa làm nên nghề thầy chùa khắm khá không phải mới xảy ra gần đây, mà đã xảy ra từ thời Đạo Phật vừa mới hình thành…

- Quảng Cáo -

Khi ấy một đại gia giàu có của xứ cà ry làm ăn sạt nghiệp phải chống gậy và xách bị đi ăn mày. Song xin ăn cũng không dễ dàng gì, còn bị tiếng đời mai mỉa nọ kia. Đại gia trông thấy mấy ông thầy chùa cầm bình bát đi khất thực, bá tánh xúm nhau cho quá trời luôn. Vậy là đại gia liền mua áo cà sa, bình bát, đầu cạo trọc giả làm thầy chùa đi khất thực dù chẳng biết gì về Phật. Từ đó đại gia không còn lo thiếu thốn nữa.

Vì đó mới nói, áo cà sa không làm nên thầy tu, nhưng có thể làm nên nghề thầy chùa khắm khá!

- Quảng Cáo -