Nó phải có chữ “thẻ”, tên nó phải là “Thẻ căn cước”

- Quảng Cáo -

Nguyễn Thông

LẠI THAY

Đầu năm nhẽ ra không nên nói, nhưng không nói thì họ coi mình là cục đất.

Việc Bộ Công an lại đề xuất mẫu căn cước mới sẽ áp dụng từ ngày 1.7 năm nay thay cho mẫu căn cước công dân đang dùng, với lý do để phù hợp với luật căn cước, quả thật không còn gì để chê nữa, bởi hết mức rồi.

- Quảng Cáo -

Trong vòng gần chục năm, chỉ mỗi cái thẻ tùy thân mà 6 mẫu khác nhau (CMND 9 số, CMND 12 số, CCCD, CCCD mã vạch, CCCD gắn chip, căn cước) thì đủ biết bộ máy hành là chính này nó ghê gớm thế nào, tầm nhìn của nó khiếp thế nào.

Nhân đây, tôi nhắc luôn các chú công an: Các chú dự định cái mẫu thẻ mới với tên của nó là “Căn cước”, đặt vậy là bậy, hết sức bậy. Đó chỉ là tính từ, không thể thành tên được. Nó phải có chữ “thẻ”, tên đầy đủ của nó phải là “Thẻ căn cước”, cũng như tên tiếng Anh là “Identity Card”, phải có chữ “card”, nhé.

Lúc thì thừa chữ “công dân”, khi lại thiếu chữ “thẻ”, lôi cái đứa thiết kế, đứa duyệt mẫu ra mà đánh trăm roi vào đít. Làm như mèo mửa.

Một cái thẻ tùy thân của người Việt mà ngay cả tiếng Việt cũng sai thì giời đất thiên địa nào chịu nổi.

Còn nếu các chú có những dự định nào khác nữa thì làm luôn một thể đi, chứ cứ vài năm/lần, mệt nhau quá.

Thứ cần thay không phải là cái thẻ, mà là cái đầu (óc) của nhà cai trị.

Thông cào

- Quảng Cáo -