Giảm tội cho quan tham là thất nhân văn với dân

- Quảng Cáo -

Lưu Trọng Văn

Liên tiếp chủ tịch An Giang, chủ tịch Lâm Đồng đương ngôi đầu tỉnh bị khởi tố. Rồi nguyên uỷ viên trung ương, bí thư Thanh Hoá và nguyên chủ tịch Thanh Hoá bị bắt ói ra 45 tỷ tiền ăn cướp của Dân. Trước đó mấy ngày thứ trưởng bộ Công thương bị tra tay còng số tám.

Rồi hôm nay 3.1.2024 ba uỷ viên trung ương gồm bí thư Hải Dương, chủ tịch Hà Nội, bộ trưởng Y tế ra toà.

Nói lên điều gì?

- Quảng Cáo -

Chưa bao giờ sự hư hỏng của quan chức nhiều đến vậy ư? Đất nước làm sao mà rạng rỡ khi nhan nhản mặt lũ quan đẫm bùn đen?

Không thể thanh minh được sự thật này: Một thời gian dài của Đất nước tiêu cực do bọn phản Nước hại Dân công khai lộng hành và được cả một hệ thống cơ chế do khuyết tật thành ra dung túng.

Nhìn qua thì có cảm tưởng đến giai đoạn hôm nay khi quyền lực hầu hết thuộc về tổng bí thư và Ban chống Tham nhũng dẫn đến làn sóng liên tục bọn quan tham bị vạch mặt, bị vạch túi tống vào lò. Nhưng nhìn lại thì mọi biện pháp có vẻ lờn thuốc vì án t.ử h.ình chưa đụng đến bất cứ ai dù tội tày trời.

Các cụ ta nói chí lý: chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Thưa bác chủ lò:

Nhân văn lớn nhất là đặt Lợi ích người Dân lên trên hết – dứt khoát không giảm tội cho bọn quan tham ăn cướp tiền mồ hôi nước mắt của Dân.

Giảm tội cho bọn quan tham đồng nghĩa với đồng loã với chúng!

Đồng loã với chúng là thất Nhân văn với Dân!

Đất nước cần thu lại Niềm tin Luật pháp hơn thu lại tiền bọn ăn cướp./.

- Quảng Cáo -