Thầy Tuệ Sỹ

- Quảng Cáo -

Nguyễn Thông

Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ kiến thức uyên bác, Phật học thâm sâu, sự kính trọng đối với thầy là lẽ đương nhiên.

Tôi, một kẻ ngoại đạo, chưa ngộ được sự huyền diệu của giáo lý nhà Phật, nên ở thầy Tuệ Sỹ, tôi khâm phục nhất về bản lĩnh, khí phách của ngài. Ngài coi mọi khổ nạn, bắt bớ, tù đày, án tử hình, án chung thân, bị phong tỏa, bị quản chế… cứ như không. Không mảy may quan tâm, không bợn chút gì run sợ.

Học ngài, trước hết hãy học những điều ấy, để làm người./.

- Quảng Cáo -