160 năm ngày sinh nhà bác học Alexandre Yersin

- Quảng Cáo -

FB Trịnh Vĩnh Phúc

Hôm nay, tròn 160 năm ngày sinh nhà bác học Alexandre Yersin (22/9/1863 – 22/9/2023), một thiên tài y học, một đại ân nhân của dân tộc Việt Nam.

Ông là người sáng lập và làm Hiệu trưởng đầu tiên của Trường Y Hà Nội (Đại học Y Hà Nội ngày nay), sáng lập Viện Pasteur Nha Trang và đóng góp vào việc thành lập các Viện Pasteur Sài Gòn, Viện Pasteur Đà Lạt. Ông còn là người khám phá ra Đà Lạt, cao nguyên Lang biang.

Ông từng được đề cử làm Viện trưởng Viện Pasteur Paris nhưng Ông từ chối vì nặng lòng với Việt Nam.

- Quảng Cáo -

Mộ Ông ở Nha Trang và Ông được thờ tại chùa Long Sơn như vị Bồ Tát.

———–

Nguyễn Xuân Diện

Phụ chép: Ngày 1 tháng 3 năm 1943, Yersin từ trần tại nhà riêng ở Nha Trang, ông để lại di chúc: “Tôi muốn được chôn ở Suối Dầu. Hãy chôn tôi nằm úp xuống [Vì ông muốn ôm chặt mảnh đất máu thịt này – NXD chú]. Yêu cầu ông Bùi Quang Phương giữ tôi lại tại Nha Trang, đừng cho ai đem tôi đi nơi khác. Mọi tài sản còn lại xin tặng hết cho Viện Pasteur Nha Trang, và những người cộng sự lâu năm. Đám táng làm giản dị, không huy hoàng không điếu văn.”

Dù vậy, rất đông người tìm đến để đưa tiễn ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhiều người dân Xóm Cồn và Nha Trang than khóc và để tang cho ông. Đoàn người đưa tang dài đến hơn ba cây số./.

- Quảng Cáo -