Có nên hủy bỏ án tử hình?

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Thưa nên, vì:

Không chỉ vì hầu hết các quốc gia trên thế giới đã hủy bỏ…

Mà còn… căn cứ vào những vụ án tham nhũng hối lộ kinh thiên động địa, xưa và nay, như mới rồi là vụ chuyến bay giải cứu, sắp tới là vụ Việt Á, là vụ đại gia bất động sản cấu kết lợi ích nhóm v.v… Cho thấy tàn phá và băng hoại đất nước này không phải là người dân. Tàn phá và băng hoại đất nước này chính là bọn quan tham và bọn thân hữu cấu kết ích lợi nhóm với quan tham.

- Quảng Cáo -

Có lẽ Đảng và Nhà nước còn duy trì án tử hình là để trừng trị và răng đe những kẻ tàn phá, hủy hoại và băng hoại đất nước, con người và xã hội VN. Những kẻ đó, như đã nói trên, phần nhiều là quan tham và thân hữu cấu kết lợi ích nhóm với quan tham. Vụ chuyến bay giải cứu vừa rồi là một trong những ví dụ.

Những mệnh quan nhận hối lộ, không chỉ nhận hối lộ hơn 1 tỷ, mà nhận hối lộ nhiều tỷ, thậm chí nhận hối lộ nhiều chục tỷ… Đúng ra theo luật phải tử hình, song nhà nước vẫn giơ cao đánh khẽ, từ nhiều năm qua, ít ra là từ vụ án dầu khí Đinh La Thăng đến nay, đến vụ án chuyến bay giải cứu mới rồi, chưa có một quan tham nhũng nào bị án tử hình.

Các quan tham phạm tội kinh khủng đến vậy, tàn phá, hủy hoại và băng hoại đất nước khủng khiếp đến vậy, mà không một ai bị án tử hình, thì mắc mớ gì tử hình người dân phạm tội ?

Cho nên, NR ủng hộ việc bãi bỏ án tử hình, và ủng hộ việc xem xét lại án tử hình Nguyễn Văn Chưởng, là bản án đang bị dư luận cho là án oan !

 

- Quảng Cáo -