Vui buồn thế sự!

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Mùa thi, nhiều tút trên mạng có nội dung na ná:

Thời cha mẹ, mỗi xã có vài thí sinh đỗ đại học.

Thời con, mỗi xã có vài thí sinh rớt đại học.

- Quảng Cáo -

Sự thay đổi tỷ lệ đỗ và rớt đại học gần như 180 độ. Xưa toàn rớt… Nay toàn đỗ… Đáng lẽ phải là tin mừng về sự thăng tiến vượt bậc của tri thức và nhận thức xã hội, giúp xã hội phát triển mạnh mẽ hơn.

Song, vấn đề là, thời cha mẹ, hầu hết thí sinh rớt đại học, không hiểu những thí sinh rớt ấy làm nghề gì, sống ra sao…Chưa thấy ai nói đến?

Như hiện nay, thời các con, hầu hết thí sinh đỗ đại học. Không biết tất cả có học đại học? Học ra làm gì? Sao số người chạy xe thồ (grab), chạy shipper… Ngày càng nhiều?

Thậm chí ở Hà Tỉnh, nhiều học sinh giỏi không chọn học đại học, chọn đi xuất khẩu lao động?

- Quảng Cáo -