Thêm một nhà hoạt về môi trường bị bắt

- Quảng Cáo -

Hoàng Dũng

Vừa nghe tin chị Hong Hoang (Hoàng Thị Minh Hồng – Change) một trong 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2019 do tạo chí Forbes bình chọn – bị bắt vì trốn thuế.

Chị là người thứ 5 – những nhà hoạt động về môi trường – bị bắt. Trước đó là những nhà báo Phan Mai Lợi, Đặng Đình Bách, Nguỵ Thị Khanh, Bạch Hồng Dương. Chị Khanh mới được trả tự do sớm vài tháng.

Bảo vệ môi trường ở Việt Nam cũng làm lung lay chế độ vì cộng sản phải sống trong môi trường không có vệ sinh./.

- Quảng Cáo -