Đẳng cấp

- Quảng Cáo -

Nguyễn Thông

Tôi đố các ông các bà tìm thấy một lẵng hoa, một câu khẩu hiệu nào trong hội nghị G7 đấy, chứ đừng nói băng rôn cờ xí, nhiệt liệt hoan nghênh, chào này đón nọ, bắt trẻ con đày nắng cầm hoa cầm cờ vẫy vẫy.

G7 làm vậy không phải họ nghèo bởi G7 thì nghèo cái nỗi gì. Người ta đã ở cái tầm mà những anh hoa hòe hoa sói không thể nào với tới được.

Tôi nói thật, tôi cực ghét thói cờ quạt băng rôn, cờ đèn kèn trống, chủ tịch đoàn chủ tịch điếc, diễn văn đít cua khoai rãi, biển tên đỏ rực, ghế cao ghế thấp phân biệt ông nọ bà kia… ở xứ này.

- Quảng Cáo -

Cái hay của người ta thì đếch học, chỉ ôm những thứ của nợ về ngâm nga “tốn tiền bạc và thì giờ của nhân dân”./.

- Quảng Cáo -