Lạy các quan lớn!

- Quảng Cáo -

Mạc Van Trang

Nội đang cần 2 cái lò đốt rác thành năng lượng sạch như bên Áo hay Nhật. Cái lò rác của Áo xây ngay trung tâm tp Wien, xử lý rác cho cả tp, mà đẹp, sạch như công trình nghệ thuật.

Tôi hỏi, sao nhà xử lý rác lại đặt tại trung tâm tp?

– Để cả tp chở rác cho tiện. Vả lại nó như một biểu tượng của công trình văn hóa thế kia, sao không xứng đáng đặt giữa tp?

- Quảng Cáo -

Nhật mê quá mời người Áo sang làm giúp một công trình tương tự nhưng hoành tráng hơn.

Những công trình như vậy giá trị gấp 100 – 1000 tượng đài vớ vẩn, vì những ‘Lò rác” này là nơi tấp nập khách tham quan…

Hà Nội ơi mở mắt ra, động não đi!

- Quảng Cáo -