Giả điên khiêng đồ…

- Quảng Cáo -

Nguyễn Tấn Thành

Chương trình trồng cây con trong TP. Hà Nội phải cống nạp cho chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung hơn 2 tỷ.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung trồng cây con còn đút túi hơn hai tỷ, không lẽ chủ tịch Nguyễn Thế Thảo chặt cây cha, chặt cây ông nội trong thành phố mà không sơ múi được chút chút?

Lót đá vỉa hè Hà Nội, vừa lót xong đã nứt không lẽ không có ai chấm mút được gì?

- Quảng Cáo -

Và nếu lợp mái che vỉa hè đường đi bộ Nguyễn Huệ TPHCM không đem lại chút đỉnh gì cho ai đó, thì nói thật, thà trồng cây xanh cho hợp lẽ che nắng mưa trong thành phố, chẳng ai dại gì lợp mái che, vừa không giống ai, vừa gây oi bức thành phố, vừa mang tai mang tiếng là thiểu năng trí tuệ…

Hóa ra không hẳn quan dốt, chỉ giả dốt … Đút túi…

- Quảng Cáo -