Chiến đấu cho tự do

- Quảng Cáo -

Le Van Quy

Sau khi nhìn thấy ảnh người lính Ukraine ngoài mặt trận đọc sách trong hố chiến đấu cá nhân và nhận ra đó là cuốn sách của mình.

Nhà sử học, giáo sư Đại học Yale Timothy Snyder đã bay từ Mỹ qua Ukraine để gặp mặt cho được người lính – Oleksandr Shirshyn, ông nói: “Thật vinh dự cho tôi có người chiến sĩ Ukraine đọc sách mà tôi là tác giả”.

Được biết cuốn sách đó có tựa là Con đường dẫn đến mất Tự do -The Road to Unfreedom.

- Quảng Cáo -

Cái tên cuốn sách thật phù hợp trong hoàn cảnh đất nước Ukraine bị xâm lược và người dân Ukraine đang chiến đấu để giành Tự do.

Tựa: Admin

- Quảng Cáo -