Những bà mẹ VN anh hùng trở thành dân oan chế độ

- Quảng Cáo -

Văn Toàn

Thời còn chiến tranh thì họ nằm trong lòng nhân dân, được nhân dân che chở, đến khi thời hòa bình và họ nắm được quyền lực trong tay thì họ quay lại xem nhân dân như kẻ thù tìm ẩn, thậm chí họ dùng quyền lực, bạo lực để cưỡng chế (cưỡng cướp) đất đai, nhà cửa, ruộng vườn của người dân khi dân rưng rưng nước mắt và biến các mẹ Việt Nam anh hùng trở thành những dân oan của chế độ, mà chế độ đó một thời các mẹ đã dâng hiến máu xương và cống hiến, quả thật đảng đã cho các mẹ sáng mắt sáng lòng của một Việt Minh cướp chính quyền.

Dưới đây là sự diễn biến của đoàn quân “nông dân” đi cướp chính quyền và sự diễn biến hình thành cho đến hiện tại: Cướp chính quyền=>Cướp ruộng đất=>Chia đất cho bần nông=>Gom nông dân vào Hợp tác xã=>Giải tán Hợp tác xã, chiếm ruộng=>Cho nông dân thuê ruộng=>Nông dân nộp tô nuôi đảng=>Sửa Hiến pháp=>Đất đai sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý=>Quy hoạch ,cưỡng chế đất, ruộng thành vàng=>Quan chức thành tư sản đỏ=> Nông dân thành dân oan….

By: “Condition Of Slavery”

- Quảng Cáo -

Posted by: Admin =A= NKYN

- Quảng Cáo -