Tương lai nào cho cuộc xâm lược Ucraine của Nga?

- Quảng Cáo -

Xuân Sơn Võ

Cuộc chiến tranh xâm lược do Nga gây ra đối với Ucraine đã bước sang năm thứ hai. Tương lai của cuộc chiến này sẽ như thế nào?

Mặc dù rất kiên cường, nhưng cho đến nay, với sự giúp sức bằng vũ khí và vật chất từ Mỹ và Châu Âu, Ucraine cũng vẫn chưa kết thúc, chưa đánh đuổi được Nga ra khỏi đất nước mình. Vào thời điểm bây giờ, người ta đang lo lắng, là Trung Quốc sẽ tham gia bằng cách cung cấp vũ khí cho Nga.

Về bản chất, Trung Quốc không bao giờ muốn Nga mạnh. Nhưng Trung Quốc cũng chẳng muốn Nga trở nên quá yếu. Nga phải yếu hơn Trung Quốc, để không thể qua mặt Trung Quốc. Nhưng Nga cũng phải đủ mạnh để duy trì thế chân vạc, để Trung Quốc có cơ hội đấu với Mỹ. Nếu Nga “chết” bây giờ, chắc chắn, Mỹ sẽ tập trung mọi nguồn lực để chống Trung Quốc.

- Quảng Cáo -

Mặc cho Mỹ đang ra sức tìm cách ngăn cản, nhưng tôi nghĩ rằng, chắc chắn Trung Quốc sẽ không để cái dây thòng lọng thắt vô cổ mình. Gần như chắc chắn Trung Quốc sẽ bằng cách này hay cách khác, cung cấp vũ khí cũng như vật chất cho Nga, vừa để cho Nga không trở nên quá yếu, vừa nắm cổ được Nga vì những nợ nần mà Nga phải vay mượn để duy trì cuộc chiến. Nếu Mỹ căng thẳng với việc Trung Quốc giúp Nga, Mỹ cũng sẽ bị suy yếu do phải căng ra đánh 2 mặt trận, và Trung Quốc chính là người hưởng lợi.

Cho đến nay, Putin, dù có đưa nước Nga vào thế sa lầy trong cuộc chiến với Ucraine, thì ông ta vẫn hoàn toàn chắc chân ở Nga. Gần như chẳng có mấy người phản đối ông ta. Điều này cho thấy, ở nước Nga, không chỉ một mình Putin là hiếu chiến, mà những thế lực có quyền lực ở Nga cũng vậy, và một bộ phận lớn dân chúng cũng thế.

Và khi sự hiếu chiến nắm thế chủ đạo ở Nga, thì cuộc chiến này nhất định sẽ kéo dài, và lan rộng. Với tuyên bố mới nhất của mình, Putin rất có thể sẽ có những “động thái” nào đó đối với các nước Châu Âu. Để chiều lòng giới quyền lực hiếu chiến ở Nga. Chiến tranh vì thế rất có thể sẽ lan rộng. Những điều “rất có thể” nói trên thực sự là những cái sẽ xảy ra, trong thời điểm rất gần trong tương lai.

Nếu chiến tranh lan rộng, hi vọng là Việt Nam vẫn tiếp tục ủng hộ Nga theo kiểu “bằng mồm”, và cùng lắm là phiếu trắng. Nhiều người bảo tại sao Nga ủng hộ các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc (theo tuyên bố của Trung Quốc thì Biển Đông là một trong các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc), mà nhà nước Việt nam lại cứ bỏ phiếu trắng. Thực ra thì tôi cho rằng họ bỏ phiếu trắng không phải vì Nga, mà chính là vì Trung Quốc.

Vậy có xác suất nào Việt Nam sẽ theo phe Nga – Trung nếu chiến tranh lan rộng không? Có thể lắm, nếu Trung Quốc nắm thóp được mấy vị trí quyền lực trong ban lãnh đạo của Việt Nam./.

- Quảng Cáo -