Tân Chủ tịch nước: “Nguyên tắc sống còn là kiên định chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng HCM!”

- Quảng Cáo -
RFA
Trong khi bài phát biểu nhậm chức của hai người tiền nhiệm (Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Phú Trọng) không có dòng nào đề cập đến “Mác-Lê” hay “tư tưởng Hồ Chí Minh”, ông Võ Văn Thưởng lại nhấn mạnh điều này và cho đây là nguyên tắc sống còn.
“Tôi nhận thức sâu sắc rằng vấn đề mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn, nền tảng vững chắc đối đất nước ta, chế độ ta là phải kiên định vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế: Bình đẳng, hợp tác cùng có lợi,” ông Thưởng nói trong buổi lễ được truyền hình trực tiếp sáng 2/3/2023.
Bài phát biểu của ông Thưởng chỉ có khoảng 1.200 chữ (so với 1.800 chữ của ông Nguyễn Xuân Phúc năm 2021), mở đầu bằng việc “Kính thưa đồng chí Nguyễn Phú Trọng”, đồng thời lặp lại phát biểu quen thuộc của ông Trọng: “tự hào về cơ đồ tiềm lực vị thế uy tín của đất nước”.
Ông Thưởng cho rằng “đã từng chứng kiến nhiều người dao động, rời hàng ngũ khi các nước XHCN ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ”, đồng thời khẳng định đã “từng bước nhận thức được đầy đủ, sâu sắc hơn về tầm quan trọng của lòng trung thành, sự kiên định về mục tiêu lý tưởng và con đường đi tới của dân tộc mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.”
Một điểm khác biệt của ông Thưởng so với người tiền nhiệm, đó là ông cho rằng chức danh Chủ tịch nước là “phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, cụm từ này được nhắc hai lần trong bài nói chuyện của mình./.

 

- Quảng Cáo -