Không hiểu!

- Quảng Cáo -

Mạc Van Trang

Thú thật với các bác tôi không hiểu ông bộ trưởng nói câu này có ý nghĩa gì? Tôi cứ tưởng Việt Nam là nước đi sau thiên hạ, thì phải xem thiên hạ có gì hay, khiêm tốn học hỏi để vận dụng vào hoàn cảnh nước mình, mong tiến lên “ sánh vai cường quốc năm châu” chứ nhi?

Mà mình có cái gì hay thì cũng nên đóng góp cho nhân loại để họ bắt chước mới là đạo lý chứ.

Sao lại nói như ông bộ trưởng?

- Quảng Cáo -