Nhân sự

- Quảng Cáo -

Nguyễn Thông

Tôi nói thẳng: Nếu không có người đủ tầm thì cứ để ghế trống, đừng vơ bèo vạt tép bắt đứa nào làm chủ tịch nước. Tức cười bỏ mẹ.

Mà ngay cả chức phó nước cũng nên dẹp đi, đỡ tốn một suất lương. Chỉ làm lon ton, long trọng viên, trang trí, osin, để sai vặt chứ làm được trò gì. Lâu nay đều thế cả.

Rất buồn cười cho cái gọi là công tác tổ chức nhân sự nhố nhăng ở xứ này./.

- Quảng Cáo -