Giải cứu trái phiếu bất động sản: Nhà chùa cần vào cuộc

- Quảng Cáo -

Chu Mộng Long

Gương mặt của Thủ tướng đầy lo lắng. Lo lắng khi nói về khủng hoảng đầu tư bất động sản. Giải pháp nào cho sự khủng hoảng ấy? Thủ tướng cho biết, việc tháo gỡ khó khăn phải tuân thủ quy luật thị trường, quy luật cung cầu. Ông nhấn mạnh tinh thần tháo gỡ khó khăn thị trường phát triển an toàn, bền vững, “không ai giải cứu cho ai”. Tuyệt vời! Lấy đất công xây cơ đồ cho cá nhân, hốt bạc trên xương máu dân, cơn cớ gì khi sụp đổ thì kêu gào Chính phủ hay dân gánh lấy?

Trong khi ông trùm tham mưu chính sách thổi bong bóng đầu tư bất động sản Đặng Hùng Võ thì lên TV với gương mặt tỉnh như ruồi, cười nói phơn phớt với sự đổ lỗi do chính sách. Thậm chí đổ lỗi luôn cho người đầu tư là… người dân. Sao không đọc thần chú: “Vừng ơi, mở cửa ra…” để cứu Alibaba và những tên cướp mà ông từng đến thăm và cổ vũ cho chúng?

- Quảng Cáo -

Cá nhân tôi vừa nảy sinh một giải pháp. Thấy báo viết người đầu tư trái phiếu bất động sản là “Trái chủ”. Chợt nghĩ đến nhà chùa, nơi chuyên cúng “oan gia trái chủ”. Vậy thì còn phải lo lắng gì nữa? Giao hết cho nhà chùa làm lễ cúng “oan gia trái chủ” cho ngành bất động sản. Cứ cúng cho đến khi thị trường bất động sản trở lại bình thường.

Nếu làm không được thì tịch thu đất chùa sung công, thu luôn tài sản tiền bạc đang chất đống trong chùa. Tất nhiên tôi chỉ nói loại chùa kinh doanh tâm linh bằng phá rừng, chiếm đất và cúng oan gia trái chủ. Đó cũng là giải pháp tối ưu để cứu bất động sản!

Chu Mộng Long

- Quảng Cáo -