Quan…Dân

- Quảng Cáo -

Xuan Ngoc Nguyen

Con quan gấm phủ vàng che

Con dân khố rách đem khoe khu gầy

Mẹ cha nước mắt đong đầy

- Quảng Cáo -

Nuôi con ăn học đi cày nát thân

Thằng quan tham nhũng phi nhân

Cho con du học kim ngân tiền trường

Đứa thì Anh quốc du dương

Đứa sang bên Mỹ thiên đường ăn chơi

Tô Vương quan buổi thế thời

Tiền đâu lắm thế hỡi người quan to

Vàng đô ăn cướp cả kho

Đè dân lòi tĩ sống cho sang giàu

Người dân mãi kiếp thân trâu

Kéo cày nuôi cả bầy sâu triệu ngàn

Oan khiên cất tiếng kêu than

Cùm gông tù tội nát tan thân cò

Hỏi đây anh lú chủ lò

Củi này không đốt hay lo chia tiền

Hoặc anh lo sợ tiêu quyền

Thôi thì kệ nó cùng thuyền chèo chung

Nước nhà vận số tận cùng

Bởi lũ cai trị khật khùng g.iết dân!

- Quảng Cáo -