Bên này, bên kia

- Quảng Cáo -

Bên kia biên giới BIỂU TÌNH

Bên này biên giới ĐI RÌNH NHÀ DÂN!

Bên kia biên giới ỒN ÀO

Bên này biên giới thì thào … “CÂM NGAY”!

- Quảng Cáo -

Bên kia biên giới … “TỰ DO”?

Bên này biên giới … “TAO CHO VÀO TÙ”!

Bên kia biên giới LÀ NHÀ

Bên này biên giới LŨ TÀ VONG THÂN!

Lm. Đặng Hữu Nam

- Quảng Cáo -
Xin Giúp Chúng Tôi CHIA XẺ XA THÊM
Bài trướcĐất nước ta
Bài kếKhông gì là không thể!
Phòng Trực của Chân Trời Mới Media ở Âu Châu đặt tại Paris, Pháp Quốc.