‘Biệt phủ’ của người lính già giữa lòng TP. Rạch Giá

- Quảng Cáo -

Xuan Ngoc Nguyen

Ngu !!

Thương anh thương mẹ thương người

Gia đình cả lũ có mười đứa ngu

Hai thằng liệt sĩ chổng khu

- Quảng Cáo -

Huân chương thừa đủ đắp mu mẹ già

Mẹ mừng danh hiệu bảng ngà

Anh hùng nuôi lũ khỉ già g.iết dân

Chiến chinh anh cũng mất chân

Lề đường biệt phủ làm thân không nhà

Đất vườn mồ mả ông bà

Chúng thu chúng lấy giờ ra góc đường

Bàn thờ không chỗ khói hương

Lệ rơi khóc buổi tang thương cuộc đời

Vì ngu tin lũ lừa người

Phá tan đất nước tiêu đời vàng son

Giờ thì ngồi đó mỏi mòn

Học thêm chữ hán để còn chờ trung

Thương cho một lũ ‘anh hùng’

Tin thằng cộng đỏ giờ khùng giờ điên !

(Xuan Ngoc Nguyen)

- Quảng Cáo -