Lãi suất tiết kiệm tăng vọt lên 11,7%/năm

- Quảng Cáo -

Lãi suất tiết kiệm càng cao, vốn vay càng đắc đỏ, doanh nghiệp càng khó khăn,

tăng trưởng (GDP) càng èo uột, việc làm càng sa sút, hạn chế đầu tư xã hội,

suy thoái và phá sản, gây áp lực lạm phát tương lai bởi gánh nặng nợ lãi huy động cho ngân hàng và ngân sách nhà nước…

 

- Quảng Cáo -