Ông Nguyễn Phú Trọng có thể làm gì cho ích nước-lợi dân?

- Quảng Cáo -

nguyenvandai’s blog – RFA

Trong lịch sử hơn 90 năm tồn tại của đảng CSVN và gần 80 năm đảng này nắm được quyền cai trị đất nước tính tới thời điểm hiện tại, sau các ông Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, thì ông Nguyễn Phú Trọng đã nắm được quyền lực tuyệt đối trong đảng CSVN.

Tại Đại hội đảng CSVN lần thứ 12 vào năm 2016, ông Nguyễn Phú Trọng đã lần đầu tiên phá vỡ nguyên tắc của đảng CSVN về độ tuổi: tự đưa ông ta vào trường hợp đặc biệt để tái cử nhiệm kỳ 2.

Đại hội đảng CSVN lần thứ 13 vào năm 2021, ông Nguyễn Phú Trọng còn chà đạp lên điều lệ của đảng CSVN về giới hạn hai nhiệm kỳ với chức danh Tổng bí thư. Ông ta đã ở lại nhiệm kỳ thứ 3 với tư cách đặc biệt vừa quá tuổi, vừa vượt quá giới hạn nhiệm kỳ.

- Quảng Cáo -

Chiến dịch “đốt lò” chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng bị giới quan sát thời cuộc nhận định không phải để làm trong sạch bộ máy đảng CSVN, trong sạch hệ thống chính trị.

Ngày nay, Internet và truyền thông đã giúp cho đa số người dân Việt Nam hiểu rõ chế độ độc tài, độc đảng CSVN là phản dân chủ, phản Cách mạng và cực kỳ phản động. Một bộ phận không nhỏ đảng viên và quan chức CSVN cũng hiểu điều này.

Ông Nguyễn Phú Trọng sẽ phải chịu trách nhiệm trước đất nước và dân tộc Việt Nam khi ông ta tiếp tục sử dụng quyền lực của mình cùng với tầng lớp chóp bu độc tài CSVN duy trì chế độ độc tài CSVN khi mà:

Thứ nhất, chế độ độc tài CSVN đang tước đoạt quyền làm chủ đất nước của Nhân dân Việt Nam, biến người dân từ địa vị làm chủ đất nước thành đối tượng bị cai trị, bị bóc lột và bị chà đạp lên các quyền con người;

Thứ hai, chế độ độc tài CSVN là chế độ hủ bại khi tham nhũng đã trở thành quốc nạn, giặc nội xâm của đất nước và dân tộc Việt Nam;

Thứ ba, chế độ độc tài CSVN đang làm suy yếu khả năng quốc phòng của Việt Nam khi thực hiện chính sách 4 không;

Thứ tư, chế độ độc tài CSVN đang đánh mất đi vai trò, vị thế, vị trí chiến lược của Việt Nam trong cuộc cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ và các đồng minh.

Ông Nguyễn Phú Trọng có thể tận dụng vai trò hiện nay để mang lại lợi ích cho đất nước, dân tộc Việt Nam hay không?

Cố Tổng thống Liên Xô Gorbachev là tấm gương để ông Nguyễn Phú Trọng học tập. Khi ông Gorbachev là Tổng bí thư đảng CSLX, sau khi ông ấy đã thâu tóm quyền lực và đã đưa ra một quyết định lịch sử là giải tán đảng CSLX. Đồng thời trao trả quyền tự quyết dân tộc cho các quốc gia thuộc khối XHCN Đông Âu.

Quyết định lịch sử của cố Tổng thống Liên Xô Gorbachev đã giúp Nhân dân của các nước XHCN Đông Âu thoát khỏi các chế độ độc tài cộng sản. Các nước Đông Âu đã trở thành các quốc gia tự do, dân chủ đa đảng và hội nhập thành công vào thế giới các nước Tư bản Dân chủ.

Ngày nay, Nhân dân của các nước Đông Âu, đặc biệt là người dân CHLB Đức không bao giờ quên công lao của ông Gorbachev.

Những người nắm quyền lực tuyệt đối của một đất nước thì có thể ra các quyết định thay đổi vận mệnh của đất nước theo chiều hướng tự do, dân chủ, tiến bộ hay tiếp tục duy trì chế độ độc tài phản dân chủ, phản Cách mạng và cực kỳ phản động.

Ông Nguyễn Phú Trọng có thể đạt được điều đó khi thực hiện được các bước sau:

Bước thứ nhất, dùng quyền lực của mình từng bước loại bỏ những quan chức CSVN bảo thủ, muốn duy trì chế độ độc tài; đồng thời lựa chọn những quan chức có đầu óc cởi mở, chấp nhận tự do, dân chủ đa đảng để thay thế;

Bước hai, chấm dứt việc đàn áp, bắt giữ những người bất đồng chính kiến, đối lập;

Bước ba, thả tự do cho các tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị;

Bước thứ tư, cho phép người dân tự do thành lập các tổ chức xã hội dân sự, tự do thành lập báo chí tư nhân;

Bước năm, để cho người dân tự do thành lập và tham gia các tổ chức, đảng phái chính trị;

Bước sáu, thành lập Ủy ban sửa đổi Hiến pháp của sự tham gia của đại diện các tổ chức, đảng phái chính trị. Tiến hành sửa đổi Hiến pháp, xóa bỏ điều 4 qui định độc quyền lãnh đạo của đảng CSVN;

Bước bảy, xây dựng luật bầu cử mới và tiến hành Tổng tuyển cử tự do và công bằng, có sự tham gia của tất cả các tổ chức, đảng phái chính trị và các ứng cử viên độc lập.

- Quảng Cáo -