Con Voi và Cái Kiến

Biệt phủ của quan tham Việt Cộng
- Quảng Cáo -
Fb Trần Quốc Quân

Biệt phủ của cựu Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai vừa bị khởi tố bắt tạm giam vì tội nhận hối lộ.

Tài sản của quan thời phong kiến chỉ bằng cái kiến 🐜 so với khối tài sản bằng con voi🐘 của quan tham thời nay, những người tiếp bước cha anh bỏn từng làm nên cuộc cách mạng long trời lở đất đánh đổ chế độ phong kiến, giải phóng nông dân nói riêng và người lao động nói chung.
“bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình” – Trích Quốc tế ca.
“Giai cấp vô sản không có gì để mất, có chăng chỉ mất xiềng xích, mà được thì được cả thế giới về mình.” – Trích ý Tuyên ngôn Đảng Cộng sản của Các Mác và Ăng Ghen.
- Quảng Cáo -