Bòn thêm một ít tiền túi của dân

- Quảng Cáo -

Lê Quốc Quân

Tổng đốc “quê Choa” vừa yêu cầu định danh ô tô xong nay “xây thành đắp luỹ”, bày binh bố trận như công sự thời chiến với 100 trạm gác kiểm soát ô tô vào nội đô.

Hình 100 “công sự” được đề xuất

Thực tế rất nhiều nước cũng thu phí vào nội đô, nhưng ở họ có nhiều hệ thống giao thông công cộng thay thế. Mất phí thì họ đi tàu điện ngầm, xe buýt hoặc có đường riêng cho đạp xe.

Đối với Hà Nội: BRT (Buýt Rửa Tiền) đã phá sản vì tác dụng ngược, buýt thường thì vắng khách bỏ chuyến, tàu điện ngầm chỉ mới có Cát Linh – Hà Đông đang lỗ “chỏng vó”. Hạ tầng chắp vá, đứt đoạn mà không liên thông.

- Quảng Cáo -

Bởi vậy lập thêm các trạm gác thu phí chỉ là cách bòn thêm một ít tiền túi của dân, không giải quyết được gì hết, thậm chí khuyến khích người dân đi xe máy nhiều hơn./.

- Quảng Cáo -