Chỉnh đốn – chủ trương hay… theo kịch bản?

Ông Phùng Xuân Nhạ thời còn tại chức.
- Quảng Cáo -

Trân Văn – VOA

Chỉnh đốn” kiểu gì mà BCH TƯ đảng khóa 12 vẫn giới thiệu một người như đồng chí Phùng Xuân Nhạ tham gia BCH TƯ đảng khóa 13 và trở thành một trong hai người được BCH TƯ khóa cũ giới thiệu tái ứng cử song thất cử.

Thêm một lần nữa, nỗ lực… “chỉnh đốn đảng” lại được trình bày như lớp mới nhất của vở kịch… “chỉnh đốn đảng”. Chưa biết bao giờ vở kịch này mới hết nhưng các lớp của vở kịch này trên sân khấu chính trị càng ngày càng dở…

Ở Kỳ họp 19 của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Ban Chấp hành Trung ương (BCH TƯ) đảng diễn ra từ 6/9/2022 đến 8/9/2022, cơ quan này kết luận: Ban Cán sự đảng của Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) nhiệm kỳ 2016 – 2021 và đồng chí Phùng Xuân Nhạ có vi phạm, khuyết điểm tạo ra nguy cơ gây thất thoát, lãng phí lớn tiền, tài sản của nhà nước, nguồn lực của xã hội, gây bức xúc trong nhân dân… đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật (1).

- Quảng Cáo -

Cho dù kết luận ấy khiến nhiều người “hả lòng, hả dạ” nhưng xét cho đến cùng, kết luận ấy cho thấy UBKT của BCH TƯ đảng nói riêng và giới lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam nói chung có vấn đề cả về “thấy” và “nghe”!

Nếu không hạn chế về “thấy”, những viên chức hữu trách và những tổ chức hữu trách trong hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam hẳn đã nhận ra trách nhiệm của đồng chí Phùng Xuân Nhạ và của Ban Cán sự đảng ở Bộ GDĐT nhiệm kỳ 2016 – 2021 từ lâu. Tương tự, nếu không hạn chế về thính lực, họ ắt đã nghe các chuyên gia, dân chúng nói gì từ lâu, chứ không phải đến bây giờ mời nhận ra “vi phạm, khuyết điểm”…

Chỉnh đốn” kiểu gì mà BCH TƯ đảng khóa 12 vẫn giới thiệu một người như đồng chí Phùng Xuân Nhạ tham gia BCH TƯ đảng khóa 13 và trở thành một trong hai người được BCH TƯ khóa cũ giới thiệu tái ứng cử song thất cử.

Không phải tự nhiên mà các đại biểu tham dự Đại hội đảng CSVN lần thứ 13 (1/2021) nhất trí “bứng” hai ứng cử viên được BCH TƯ đảng khóa 12 giới thiệu tham gia BCH TƯ đảng khóa 13.

Nói cách khác, ngay cả các đồng chí đồng đảng vốn cùng nhóm “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” cũng không tiêu hóa được ông Nhạ và ông Triệu Tài Vinh – cựu Bí thư tỉnh Hà Giang, Phó Ban Kinh tế của BCH TƯ đảng (2).

Kết quả bầu chọn Ủy viên BCH TƯ đảng khóa 13 – loại bỏ ông Nhạ, ông Vinh, bất kể cả hai được BCH TƯ đảng khóa 12 giới thiệu tái ứng cử, cho thấy “chỉnh đốn”… nghiêm túc đến mức nào. Tại sao mức độ… nghiêm túc như thế mà dám gọi là… “chủ trương”?

Một yếu tố khác cho thấy “chỉnh đốn” không phải “chủ trương”, chỉ là “kịch bản” chính là chuyện sau khi bị các đại biểu đại diện cho các tổ chức đảng trên toàn quốc nhất trí loại bỏ khỏi BCH TƯ đảng khóa 13, thay vì phải… “đi chỗ khác chơi”, ông Nhạ lại được các viên chức hữu trách lãnh đạo hệ thống chính trị nhất trí điều động sang… Ban Tuyên giáo của BCH TƯ đảng khóa 13 làm… Phó ban đặc trách mảng khoa học, giáo dục (3)!

Chưa rõ vì lẽ gì mà UBKT của BCH TƯ đảng lại lôi ông Phùng Xuân Nhạ – cựu Bộ trưởng GDĐT và các thành viên trong Ban Cán sự đảng của Bộ GDĐT nhiệm kỳ 2016 – 2021 ra xem xét trách nhiệm vào lúc này rồi xác định có… “vi phạm, khuyết điểm”, tuy nhiên có thể khẳng định dứt khoát đó không phải là “nghiêm minh”, không phải thành quả của… công cuộc… “chỉnh đốn đảng”.

Làm gì có chuyện “nghiêm minh” song hành với “chỉnh đốn” theo kiểu xử lý những viên chức cao cấp, không còn có thể che đậy được tai tiếng nữa bằng cách điều chuyển về một số ban thuộc BCH TƯ đảng (như Kinh tế, Tuyên giáo) – vốn là những cơ quan tham mưu cho giới lãnh đạo đảng hoạch định đường lối, ban hành chủ trương – rồi mới xem xét đề nghị xử lý kỷ luật và kỷ luật? Chẳng lẽ dứt khoát phải như thế, luôn luôn như thế vì các “đồng chí” nghĩ rằng nhờ vậy sẽ nâng cao kịch tính của vở… “chỉnh đốn đảng”?

Chú thích

(1) https://vietnamnet.vn/ong-phung-xuan-nha-vi-pham-den-muc-bi-xem-xet-ky-luat-2046274.html

(2) https://vnexpress.net/hai-uy-vien-trung-uong-khoa-xii-khong-trung-cu-khoa-moi-4229099.html

(3) https://laodong.vn/thoi-su/tan-pho-truong-ban-tuyen-giao-phung-xuan-nha-phu-trach-mang-khoa-giao-902937.ldo

- Quảng Cáo -